Årsmøte i Korshamn Båtforening

Innkalling til årsmøte i Korshamn Båtforening
Søndag 25 mars 2018
Klokka 16:00
på Korshamn Grendehus


Saker til årsmøte må være styre ihende innen 18 mars.
sivaavik@gmail.com