Kjøp/salg av båtplasser

Kontaktperson Torger Togersen

mobil: 99 50 52 00