Strøm

Du kan nå få tilgang til eget strømuttak på flytebryggene. Du vil da få egen nøkkel til et strømuttak nær din båtplass. Kostnaden for dette tilbudet er kr 4500,-  + strømforbruk.

Kontaktpersoner:

Tor Arne Theisen
mobil: 95 72 37 86

Siv Aavik
mobil: 93 25 45 83