Strøm

Du kan nå få tilgang til eget strømuttak på flytebryggene. Du vil da få egen nøkkel til et strømuttak nær din båtplass. Kostnaden for dette tilbudet er kr 4500,-  + strømforbruk.

Kontaktperson

Torger Torgersen
mobil: 99 50 52 00