Slippen

Pris ikke medlem kr 1000,-
Gjelder for 3 døgn på land, tid utover dette faktureres med kr 200,- pr døgn.DSC_1086
Pris for medlemmer kr 600,-
Pris for slipping med egen henger kr 50,- (legges på bøssa)

Vakttelefon for slipping
mobil: 93 05 11 94

Om nødvendig kan disse kontaktes:

Tom Knudsen
mobil: 90 67 44 87

Tor Arne Theisen
mobil: 95 72 37 86

Torger Torgersen
mobil: 99 50 52 00

Harald Landøy
mobil: 91 75 59 95