KBF ÅRSMØTE for 2023

Årsmøte i Korshamn Båtforening avholdes:

Søndag 24. mars 2024
Klokken 13:00
Sted: Korshamn Skolehus

Innkommende forslag leveringsfrist:
14. mars

Sekretær: Per Chr. T. Jacobsen pctjacobsen@gmail.com Mob: 90641350