Årsmøte i Korshamn Båtforening

Påskeaften lørdag 26. Mars 2016
Klokka 16:00
Sted: Korshamn Grendehus

Saker til årsmøte må være styret ihende innen lørdag 19. Mars.